Általános szerződési feltételek

Kérjük, vásárlás, illetve bármely jellegű szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a leírtakkal egyetért és elfogadja, valamint kötelező érvényűnek tekinti önmagára nézve. 

Ezen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, iktatásra nem kerül, későbbiekben nem kereshető vissza, valamint semmilyen magatartás kódexre nem utal.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a SIBA Tech Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett https://seonavigator.hu honlapon elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő és termék vásárlást megvalósító Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Az ÁSZF a https://seonavigator.hu honlapon igénybe vehető valamennyi jogügyletre kiterjed.

Szolgáltató (üzemeltető) adatai:

SIBA Tech Kft. (H-6912 Kövegy, Kossuth u. 54.)

 • Adószám: 24115050-1-06
 • Cégjegyzékszám: 06-09-019332
 • Email: info@sibatech.hu
 • Telefonszám: 06 (30) 220-2390
 • Számlavezető Bank: OTP Bank Zrt.
 • Számlaszám: 11735074-20520328
 • IBAN: HU89117350742052032800000000
 • Az OTP Bank SWIFT kódja: OTPVHUHB

01. Általános információk, szerződés létrejötte

1.1.: A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), SIBA Tech Kft. (6912 Kövegy, Kossuth u. 54., adószám: 24115050-1-06; Cégjegyzékszám: 06-09-019332; Email: info[@]sibatech.hu; Számlaszám: 11735074-20520328; IBAN: HU89117350742052032800000000) (a továbbiakban: Szolgáltató) és megrendelő illetve a megrendelő által törvényesen képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság (a továbbiakban: “Ügyfél”)

1.2.: Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területéről nyújtott minden olyan információs társadalommal összefüggő és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet https://seonavigator.hu/ honlapon keresztül igénybe vehető. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan Magyarország területére irányuló kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott feltételek alapján a meghatározott Felek között jön létre. 

A https://seonavigator.hu honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokat és vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.3.: A https://seonavigator.hu/ honlapon történő vásárlás kizárólag elektronikus úton a honlapon elhelyezett Megrendelő, illetve Igénylő űrlap kitöltésével lehetséges.

1.4.: A termék megvásárlására irányuló Megrendelő űrlap elküldésével Szolgáltató és Ügyfél között automatikusan szerződés jön létre. A magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet Szolgáltató iktat és szerződés kötéstől számított 5 évig megőrzi.

1.5.: Az Ügyfél a Megrendelő és Igénylő lap elküldésével elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatot és az ÁSZF-t, valamint az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

1.6.: A https://seonavigator.hu/ honlapon igénybe vehető szolgáltatások egy része regisztrációhoz nem kötött. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban regisztráció és előfizetés szükséges, amelyre az ÁSZF-ben leírtak alapján bárki jogosult. A regisztráció során megadott személyes adatokat Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata alapján kezeli.

1.7.: A megrendelési és teljesítési folyamattal kapcsolatban felmerült kérdések esetén az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

 • Telefonszám: 06 (30) 220 2390
 • E-mail: info[@]seonavigator.hu

1.8.: Az Ügyfél jogai és kötelezettségei:

Az Ügyfelet a szolgáltatás megrendelését követően díjfizetési kötelezettség terheli. Az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét kizárólag bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A fizetést követően meghatározott időn belül számla kerül kiállításra, amelyet elektronikus úton e-számla formában kerül megküldésre Ügyfél részére. A díjak megfizetéséért teljes mértékben Ügyfél a felelős.

1.9.: A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

A Szolgáltató felelőssége a seonavigator.hu honlapon közzétett információk, tudásanyagok esetében a legjobb tudása szerint eljárni. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a legfrissebb hírekről és eseményekről informálódjon és ezekről adatokat, információkat a felhasználókkal (Ügyfelekkel) megosszon.

A Szolgáltató nem felelős az Ügyfél által rosszul értelmezett információkból, egyéb Ügyfél általi hiányosságokból, valamint az információ közlés alapján rosszul elvégzett feladatokból eredő hibákért és következményekért. A honlapon elérhető információk többsége saját tevékenység során tesztelt adatokon alapul, amely a legjobb tudást felhasználva és korrekt szemléletmódot támogatva sem garantál minden piacon eredményes eljárást.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a piacon elérhető legmegbízhatóbb analitikai szoftvereket használjon. Azonban Szolgáltató nem felelős az analitikai szoftverek hibás működésére visszavezethető okok miatt, a használat során kapott hibás adatok felhasználásából adódó hibákért és azok következményeiért. Ilyen esetben a szoftvergyártó cég felhasználási feltételei az irányadóak.

02. Regisztráció

2.1.: Az ingyenesen elérhető könyvek, dokumentumok stb. igénybevétele, valamint hírlevélre feliratkozás az adott oldalon elhelyezett űrlap kitöltésével lehetséges. A feliratkozási űrlapon Ügyfélnek vezetéknév és keresztnév, valamint email-cím megadása szükséges.

2.2.: Ügyfél a https://seonavigator.hu honlapon történő regisztrációval kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a honlapon közzétett Adatvédelmi Szabályzat tartalmát megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul.

2.3.: Az Ügyfél által tévesen, ill. pontatlanul megadott adatok miatti teljesítési késedelemért, valamint egyéb ezen okból adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli. Az Ügyfél adatait módosíthatja a hírlevél adatmódosítási linkre kattintva. A regisztrált adatok Ügyfél által történő módosításából adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli.

03. Termékek és szolgáltatások

A https://seonavigator.hu honlapon keresztül jelen szerződés alapján Szolgáltató online marketinggel kapcsolatos információkat (tananyagok, esettanulmányok, médiacikkek, videók stb.) bocsájt Ügyfél részére.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az online marketinggel kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Kérem a könyvet”, illetve „Kérem a hozzáférést” gomb lenyomásával jön létre az adatlapon található áron és tartalommal. Az Ügyfél jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A termékek árai bruttó árak. A SIBA Tech Kft. alanyi adómentességére tekintettel az árak tekintetében áfa nem kerül felszámításra.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

04. Rendelés, igénylés menete

Ügyfél a Megrendelő lap kitöltésével tudja igénylését teljesíteni. Fontos, hogy pontos adatok legyenek megadva, hiszem ezen adatok alapján történik a termékek és szolgáltatások számlázása. A megrendelésről Szolgáltató email-ben értesíti ügyfelet.

A díjak teljesítése kizárólag bankkártyás fizetéssel lehetséges. A díjak teljesítését követően jogosult Ügyfél a szolgáltatás igénybevételére, illetve termékek átvételére.

A sikeres fizetést követően Szolgáltató az elektronikusan elérhető termékek és szolgáltatások esetében hozzáférési adatokat email-ben küldi meg Ügyfél részére.

05. A megrendelt termékek és szolgáltatások díjának fizetési módja

A termékek és szolgáltatások ellenértékének teljesítése bankkártyás fizetéssel lehetséges. Szolgáltató részére a Barion rendszer biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét.

A Barion elektronikus fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, elektronikuspénz kibocsátó intézményi azonosító: 25353192) üzemelteti.

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni weboldalunkon.

A Braion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

06. Számlázás

Az előfizetési díjak, egyéb szolgáltatások és termékértékesítésekről Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani a díjak levonását követően 15 napon belül, amelyet elektronikus úton email-en keresztül juttat el Ügyfél részére. Ügyfél az elektronikus számla kiállítást kifejezetten elfogadja.

07. A megrendelt termékek és szolgáltatások díjának teljesítése

A Megrendelő lap kitöltését követően az oldal átirányít a Barion fizetőoldalára, ahol ezen szolgáltató biztonságos felületén a díjakat bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni.

A Barion fizetőoldalán a bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számot a lejárat dátumát és a kártya hátoldalán található CVC kódot és egy működő email címet.

A Barion fizetőoldalán lehetőség van regisztrációra, amely egyfajta kényelmi és biztonsági funkcióként szolgált. Előnye hogy nem kell többé begépelni a kártya adatokat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég email cím és jelszó megadása.

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013,

A Barion rendszeren keresztül az alábbi bankkártya típusokkal lehetséges a fizetés:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártya
 • Visa vagy Electron bankkártya
 • Amex bankkártya

A Barion biztosítja a biztonságos online fizetés lehetőségeit, hiszen szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi, valamint rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, ezért jogosult bankkártya adatokat kezelni. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó.

08. Egyedi termék és szolgáltatás ismertető

8.1 SEO Klub (SEO Navigátor online magazin előfizetés)

A SEO Navigátor előfizetéssel (SEO Klub) – a teljes keresőoptimalizálás témakörében – technikai SEO, tartalomoptimalizálás, linképítés, közösségi média, esettanulmányok témakörben lehet hozzáférni szakmai cikkekhez, videókhoz és képzésekhez folyamatos frissítésben egy felhasználónév és jelszó segítségével.

8.1.1.:Előfizetés igénylése, díja

Az előfizetés az online felületen elhelyezett megrendelő lap kitöltésével igényelhető. A SEO Klub előfizetés esetében a Szolgáltató az előfizetési díjakat havonta előre a feltüntetett összegben, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le az ügyfél bankkártyájáról. A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

Az előfizetés havidíja 7.990 Ft / 5.990 Ft./4.990 Ft/hó (Kivételt képeznek ez alól a kedvezményes, akciós csomagok az új ügyfeleknek, mint például az első hónap 990 Ft (csatlakozáskor), majd minden következő 30.-ik napon (havonta egyszer) 5.990 Ft havidíj levonás. (Az akciós feltételek mindig feltüntetésre, és elfogadtatásra kerülnek a megrendelő űrlapon, a megrendelési oldalon.)

8.1.2.: Felmondás kezdeményezése

A havi díjas előfizetés esetén a felmondás az alábbi módon lehetséges.

A tagság megszüntetése email megkeresés alapján lehetséges. A lemondási kérelmet tartalmazó levélnek 48 órával a fordulónap előtt be kell érkeznie az ügyfélszolgálat e-mail címére, hogy a lemondás a fordulónap előtt sikeresen végbemenjen. Ügyfél az info[@]seonavigator.hu címre írva kezdeményezheti előfizetése felmondását.

Az előfizetés a felmondási idő utolsó napját követően szűnik meg. Ezzel egyidejűleg megszűnik Ügyfél hozzáférési joga is.

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

8.1.3.: Pénz visszafizetési garancia (SEO Klub)

A SEO Klub (havidíjas szolgáltatás) 30 naponta ismétlődik. A díjlevonás előtt 48 órával szükséges a tagság megszüntetési kérelem levél elküldése az info@seonavigátor.hu e-mail címre, hogy a tagdíj ne kerüljön levonásra.

A megrendelő hibájából késedelmesen megküldött tagság lemondási kérelem miatt, pénz visszafizetési garanciát nem tudunk vállalni, a rendszerhasználat és ügyfélszolgálati díjak miatt, ami akkor keletkezik, ha késedelmesen történt a havidíjas szolgáltatás lemondása.

8.1.4.: Előfizetéses rendszerben történő adatkezelés

Az Ügyfél által e-mail-ban és a zárt csoportban közzétett véleményeket, panaszokokat és kommenteket a Szolgáltató külön engedély nélkül felhasználhatja a saját szolgáltatásai javítására, statisztikázásra és a termékek népszerűsítésére. Ezek alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyen nyilvánosan nem érhetőek el (például: zárt analitikai fiókokban (Google Analytics, Search Console) látható adatok, titkosnak számító projekt információk, – minden más interneten nyilvánosan hozzáférhető adat felhasználható).

Továbbiakban az Ügyfél által feltett kérdéseket és problémák megoldására irányuló kommenteket a Szolgáltató felhasználhatja esettanulmányok és auditok készítésére, amiket kizárólag abban a felhasználói csoportban publikálhat, aminek a készítés időpontjában az Ügyfél tagja volt. Ezekért az esettanulmányokért, elemzésekért és auditokért a Szolgáltató külön díjat nem számíthat fel.

8.2.: Elektronikus kiadványok

Ezen termékek pdf formátumban elérhető elektronikus kiadványok, amelyek kizárólag elektronikus úton érhetők el, nincs fizikai megjelenése. A Szolgáltató által forgalmazott e-könyvek másolásvédelemmel és a vásárláshoz köthető azonosítóval vannak ellátva.

A termék a bankkártyás fizetés után néhány perccel áll a vásárló rendelkezésére.

Az egyedi letöltési linket a sikeres fizetést követően a Szolgáltató e-mailben a megadott e-mail címre történő üzenetben küldi el, ennek megérkezését követően a termék 1 napon (vásárlástól számított 24 óra) belül az e-mailben kiküldött egyedi letöltési linken keresztül azonnal letölthető. Ezt követően a letöltés csak a vásárlás és a vételár megfizetésének igazolását követően igényelt újabb egyedi letöltési linken keresztül lehetséges, melyet a 

Szolgáltató az erre vonatkozó igény beérkezését követő 5 munkanapon belül küld meg a vásárló részére. A letöltési kód át nem ruházható. Amennyiben a vásárlás hitelt érdemlően nem bizonyítható Szolgáltató jogosult az újabb letöltési link megküldésének megtagadására.

A vásárlással Ügyfél az elektronikus kiadványokon korlátozott felhasználási jogot szerez. Az Ügyfél a terméke kizárólag saját céljára használhatja.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a vásárlást igazoló email kiküldését megelőzően lehetséges.

09. Ingyenes tanulmányok letöltése, hírlevél feliratkozás

Szolgáltató elkötelezett a megfelelő ügyféltájékoztatás mellett.

Ezért Ügyfelei részére időnként hasznos információt juttat el hírlevél formában. Ezek tartalmazhatnak tájékoztató jellegű, aktuális információkat tartalmazó eseti reklám tartalmú, valamint akciós ajánlatokat tartalmazó megkereséseket.

A szolgáltatások és termékek igénylésével Ügyfél elfogadja, hogy Szolgáltató hírlevelet küldjön részére. A hírlevél hozzáférési opció bármikor törölhető a levélben megtalálható leiratkozás linkre kattintva, valamint Ügyfél adati módosíthatóak ugyancsak a levélben található módosító linkre kattintva.

10. Hozzászólás, vélemény írása

A https://seonavigator.hu honlapon megjelenő blog bejegyzésekhez való hozzászóláshoz nem mindig szükséges regisztráció.

A látogatónak a nevét és e-mail címét kell megadnia, a nevét Szolgáltató nyilvánosságra hozza, ezért csak abban az esetben írjon véleményt, ha ezt elfogadja.

A közzététel számára megadott név és e-mail cím valódiságáért, valamint a hozzászólás szövegének tartalmáért Szolgáltató nem felelős. Szolgáltató fenntartja magának a jogot olyan hozzászólások eltávolítására, amelyek trágár jellegűek, valamint mások jogait sérti.

A https://www.facebook.com/groups/seonavigator/ és https://www.facebook.com/seonavigator/ honlapon megjelenő kommentek bejegyzésekhez való hozzászóláshoz Facebook regisztráció szükséges.

A látogatónak a Facebook-on használt nevét kell megadnia, a nevét Szolgáltató nyilvánosságra hozza, ezért csak abban az esetben írjon véleményt, ha ezt elfogadja. A közzététel számára megadott név valódiságáért, valamint a hozzászólás szövegének tartalmáért Szolgáltató nem felelős. Szolgáltató fenntartja magának a jogot olyan hozzászólások eltávolítására, amelyek trágár jellegűek, valamint mások jogait sérti.

A szolgáltató továbbiakban fenntartja a jogot, hogy ezeket a kommenteket felhasználhassa termékei fejlesztéséhez és reklámozásához.

11. Szerzői jogok

A https://seonavigator.hu webhelyen található tartalom a SIBA Tech Kft. szellemi terméke, ezért szerzői jog védelem alatt áll, amelyet magyar és nemzetközi törvények védnek.

A felhasználó a honlap megtekintésével elfogadja a Szerzői Jogi és Általános Szerződési Feltételeket és önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul.

A szerzői jogokról szóló részletes tájékoztatás https://seonavigator.hu/jogi-informaciok/ oldalon érhető el.

12. Kártérítési felelősség

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

13. Teljességi záradék

Jelen megállapodás a Feleknek a megállapodás tárgyában létrejött valamennyi feltételét tartalmazza. A jelen megállapodás megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti.

Nem képezik a jelen megállapodás részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

14. Alkalmazandó jog

A jelen megállapodásra a magyar jog, így különösen, de nem kizárólagosan a 2013. évi V. törvény (a Polgári Törvénykönyvről) irányadó, továbbá az ebből eredő jogviták elbírálására a Felek jelen jogválasztása alapján a magyar bíróságok és hatóságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

15. Panaszkezelés

Az ügyfél a szolgáltatással, illetve termék vásárlással kapcsolatos panaszait a következő email címre küldheti: info[@]seonavigator.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

 • Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály – Cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.
 • Csongrád Megyei Békéltető Testület – Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
>