Kérjük, vásárlás, illetve bármely jellegű szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a leírtakkal egyetért és elfogadja, valamint kötelező érvényűnek tekinti önmagára nézve. Ezen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, iktatásra nem kerül, későbbiekben nem kereshető vissza, valamint semmilyen magatartás kódexre nem utal.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a SIBA Tech Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett https://seonavigator.hu/ honlapon elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő és termék vásárlást megvalósító Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF a https://seonavigator.hu/ honlapon igénybe vehető valamennyi jogügyletre kiterjed.

Szolgáltató (üzemeltető) adatai:

SIBA Tech Kft. (H-6912 Kövegy, Kossuth u. 54.)

Adószám: 24115050-1-06
Cégjegyzékszám: 06-09-019332
Email: info@sibatech.hu
Telefonszám: 06 (30) 220-2390
Számlavezető Bank: OTP Bank Zrt.
Számlaszám: 11735074-20520328
IBAN: HU89117350742052032800000000
Az OTP Bank SWIFT kódja: OTPVHUHB

1. Általános információk, szerződés létrejötte

1.1 A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), SIBA Tech Kft. (6912 Kövegy, Kossuth u. 54., adószám: 24115050-1-06; Cégjegyzékszám: 06-09-019332; Email: info[@]sibatech.hu; Számlaszám: 11735074-20520328; IBAN: HU89117350742052032800000000) (a továbbiakban: Szolgáltató) és megrendelő illetve a megrendelő által törvényesen képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság (a továbbiakban: “Ügyfél”)

1.2 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területéről nyújtott minden olyan információs társadalommal összefüggő és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet https://seonavigator.hu/ honlapon keresztül igénybe vehető. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan Magyarország területére irányuló kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott feltételek alapján a meghatározott Felek között jön létre. A https://seonavigator.hu honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokat és vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.3 A https://seonavigator.hu/ honlapon történő vásárlás kizárólag elektronikus úton a honlapon elhelyezett Megrendelő, illetve Igénylő űrlap kitöltésével lehetséges.

1.4 A termék megvásárlására irányuló Megrendelő űrlap elküldésével Szolgáltató és Ügyfél között automatikusan szerződés jön létre. A magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet Szolgáltató iktat és szerződés kötéstől számított 5 évig megőrzi.

1.5 Az Ügyfél a Megrendelő és Igénylő lap elküldésével elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatot és az ÁSZF-t, valamint az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

1.6 A https://seonavigator.hu/ honlapon igénybe vehető szolgáltatások egy része regisztrációhoz nem kötött. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban regisztráció és előfizetés szükséges, amelyre az ÁSZF-ben leírtak alapján bárki jogosult. A regisztráció során megadott személyes adatokat Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata alapján kezeli.

1.7 A megrendelési és teljesítési folyamattal kapcsolatban felmerült kérdések esetén az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

  • Telefonszám: 06 (30) 220 2390
  • E-mail: info[@]seonavigator.hu

1.8 Az Ügyfél jogai és kötelezettségei:

Az Ügyfelet a szolgáltatás megrendelését követően díjfizetési kötelezettség terheli. Az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét kizárólag bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A fizetést követően meghatározott időn belül számla kerül kiállításra, amelyet elektronikus úton e-számla formában kerül megküldésre Ügyfél részére. A díjak megfizetéséért teljes mértékben Ügyfél a felelős.

1.9 A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

A Szolgáltató felelőssége a seonavigator.hu honlapon közzétett információk, tudásanyagok esetében a legjobb tudása szerint eljárni. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a legfrissebb hírekről és eseményekről informálódjon és ezekről adatokat, információkat a felhasználókkal (Ügyfelekkel) megosszon.

A Szolgáltató nem felelős az Ügyfél által rosszul értelmezett információkból, egyéb Ügyfél általi hiányosságokból, valamint az információ közlés alapján rosszul elvégzett feladatokból eredő hibákért és következményekért. A honlapon elérhető információk többsége saját tevékenység során tesztelt adatokon alapul, amely a legjobb tudást felhasználva és korrekt szemléletmódot támogatva sem garantál minden piacon eredményes eljárást.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a piacon elérhető legmegbízhatóbb analitikai szoftvereket használjon. Azonban Szolgáltató nem felelős az analitikai szoftverek hibás működésére visszavezethető okok miatt, a használat során kapott hibás adatok felhasználásából adódó hibákért és azok következményeiért. Ilyen esetben a szoftvergyártó cég felhasználási feltételei az irányadóak.

2. Regisztráció

2.1 Az ingyenesen elérhető könyvek, dokumentumok stb. igénybevétele, valamint hírlevélre feliratkozás az adott oldalon elhelyezett űrlap kitöltésével lehetséges. A feliratkozási űrlapon Ügyfélnek vezetéknév és keresztnév, valamint email-cím megadása szükséges.

2.2 Ügyfél a https://seonavigator.hu honlapon történő regisztrációval kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a honlapon közzétett Adatvédelmi Szabályzat tartalmát megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul.

2.3 Az Ügyfél által tévesen, ill. pontatlanul megadott adatok miatti teljesítési késedelemért, valamint egyéb ezen okból adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli. Az Ügyfél adatait módosíthatja a hírlevél adatmódosítási linkre kattintva. A regisztrált adatok Ügyfél által történő módosításából adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli.

3. Termékek, szolgáltatások

A https://seonavigator.hu honlapon keresztül jelen szerződés alapján Szolgáltató online marketinggel kapcsolatos információkat (tananyagok, esettanulmányok, médiacikkek, videók stb.) bocsájt Ügyfél részére.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az online marketinggel kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Kérem a könyvet”, illetve „Kérem a hozzáférést” gomb lenyomásával jön létre az adatlapon található áron és tartalommal. Az Ügyfél jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A termékek árai bruttó árak. A SIBA Tech Kft. alanyi adómentességére tekintettel az árak tekintetében áfa nem kerül felszámításra.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

4. Rendelés, igénylés menete

Ügyfél a Megrendelő lap kitöltésével tudja igénylését teljesíteni. Fontos, hogy pontos adatok legyenek megadva, hiszem ezen adatok alapján történik a termékek és szolgáltatások számlázása. A megrendelésről Szolgáltató email-ben értesíti ügyfelet.

A díjak teljesítése kizárólag bankkártyás fizetéssel lehetséges. A díjak teljesítését követően jogosult Ügyfél a szolgáltatás igénybevételére, illetve termékek átvételére.

A sikeres fizetést követően Szolgáltató az elektronikusan elérhető termékek és szolgáltatások esetében hozzáférési adatokat email-ben küldi meg Ügyfél részére.

5. A megrendelt termékek és szolgáltatások díjának fizetési módja

A termékek és szolgáltatások ellenértékének teljesítése bankkártyás fizetéssel lehetséges. Szolgáltató részére a Barion rendszer biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. A Barion elektronikus fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, elektronikuspénz kibocsátó intézményi azonosító: 25353192) üzemelteti.

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni weboldalunkon.

A Braion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

6. Számlázás

Az előfizetési díjak, egyéb szolgáltatások és termékértékesítésekről Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani a díjak levonását követően 15 napon belül, amelyet elektronikus úton email-en keresztül juttat el Ügyfél részére. Ügyfél az elektronikus számla kiállítást kifejezetten elfogadja.

7. A megrendelt termékek és szolgáltatások díjának teljesítése

A Megrendelő lap kitöltését követően az oldal átirányít a Barion fizetőoldalára, ahol ezen szolgáltató biztonságos felületén a díjakat bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni.

A Barion fizetőoldalán a bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számot a lejárat dátumát és a kártya hátoldalán található CVC kódot és egy működő email címet.

A Barion fizetőoldalán lehetőség van regisztrációra, amely egyfajta kényelmi és biztonsági funkcióként szolgált. Előnye hogy nem kell többé begépelni a kártya adatokat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég email cím és jelszó megadása.

Barion

A Barion rendszeren keresztül az alábbi bankkártya típusokkal lehetséges a fizetés:

  • Mastercard vagy Maestro bankkártya
  • Visa vagy Electron bankkártya
  • Amex bankkártya

A Barion biztosítja a biztonságos online fizetés lehetőségeit, hiszen szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi, valamint rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, ezért jogosult bankkártya adatokat kezelni. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó.

8. Egyedi termék és szolgáltatás ismertető

8.1 Online magazin előfizetés (SEO Klub)

A SEO Navigátor előfizetéssel (SEO Klub) – a teljes keresőoptimalizálás témakörében – technikai SEO, tartalomoptimalizálás, linképítés, közösségi média, esettanulmányok témakörben lehet hozzáférni szakmai cikkekhez folyamatos frissítésben egy felhasználónév és jelszó segítségével.

Előfizetés igénylése, díja

Az előfizetés az online felületen elhelyezett megrendelő lap kitöltésével igényelhető. Az online magazin előfizetés esetében a Szolgáltató az előfizetési díjakat havonta előre a feltüntetett összegben, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le az ügyfél bankkártyájáról. A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

Az előfizetés havidíja 7.990 Ft. (Kivételt képeznek ez alól a kedvezményes, akciós csomagok az új ügyfeleknek, mint például az első hónap 990 Ft (csatlakozáskor), majd minden következő 30.-ik napon (havonta egyszer) 5.990 Ft havidíj levonás. (Az akciós feltételek mindig feltüntetésre, és elfogadtatásra kerülnek a megrendelő űrlapon, a megrendelési oldalon.)

Felmondás kezdeményezése

A havi díjas előfizetés esetén a felmondás az alábbi módon lehetséges.

A tagság megszüntetése email megkeresés alapján lehetséges. Ügyfél az info[@]seonavigator.hu címre írva kezdeményezheti előfizetése felmondását.

A Szerződő Felek bármelyike a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

Az előfizetés a felmondási idő utolsó napját követően szűnik meg. Ezzel egyidejűleg megszűnik Ügyfél hozzáférési joga is.

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

Pénz visszafizetési garancia (SEO Klub)

A SEO Klub (havidíjas szolgáltatás) 30 naponta ismétlődik. A díjlevonás előtt 48 órával szükséges a tagság megszüntetési kérelem levél elküldése az info@seonavigátor.hu e-mail címre, hogy a tagdíj ne kerüljön levonásra.

A megrendelő hibájából késedelmesen megküldött tagság lemondási kérelem miatt, pénz visszafizetési garanciát nem tudunk vállalni, a rendszerhasználat és ügyfélszolgálati díjak miatt, ami akkor keletkezik, ha késedelmesen történt a havidíjas szolgáltatás lemondása.

Előfizetéses rendszerben történő adatkezelés

Az Ügyfél által e-mail-ban és a zárt csoportban közzétett véleményeket, panaszokokat és kommenteket a Szolgáltató külön engedély nélkül felhasználhatja a saját szolgáltatásai javítására, statisztikázásra és a termékek népszerűsítésére. Ezek alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyen nyilvánosan nem érhetőek el (például: zárt analitikai fiókokban (Google Analytics, Search Console) látható adatok, titkosnak számító projekt információk, – minden más interneten nyilvánosan hozzáférhető adat felhasználható).

Továbbiakban az Ügyfél által feltett kérdéseket és problémák megoldására irányuló kommenteket a Szolgáltató felhasználhatja esettanulmányok és auditok készítésére, amiket kizárólag abban a felhasználói csoportban publikálhat, aminek a készítés időpontjában az Ügyfél tagja volt. Ezekért az esettanulmányokért, elemzésekért és auditokért a Szolgáltató külön díjat nem számíthat fel.

8.2 Elektronikus kiadványok

Ezen termékek pdf formátumban elérhető elektronikus kiadványok, amelyek kizárólag elektronikus úton érhetők el, nincs fizikai megjelenése. A Szolgáltató által forgalmazott e-könyvek másolásvédelemmel és a vásárláshoz köthető azonosítóval vannak ellátva.

A termék a bankkártyás fizetés után néhány perccel áll a vásárló rendelkezésére. Az egyedi letöltési linket a sikeres fizetést követően a Szolgáltató e-mailben a megadott e-mail címre történő üzenetben küldi el, ennek megérkezését követően a termék 1 napon (vásárlástól számított 24 óra) belül az e-mailben kiküldött egyedi letöltési linken keresztül azonnal letölthető. Ezt követően a letöltés csak a vásárlás és a vételár megfizetésének igazolását követően igényelt újabb egyedi letöltési linken keresztül lehetséges, melyet a Szolgáltató az erre vonatkozó igény beérkezését követő 5 munkanapon belül küld meg a vásárló részére. A letöltési kód át nem ruházható. Amennyiben a vásárlás hitelt érdemlően nem bizonyítható Szolgáltató jogosult az újabb letöltési link megküldésének megtagadására.

A vásárlással Ügyfél az elektronikus kiadványokon korlátozott felhasználási jogot szerez. Az Ügyfél a terméke kizárólag saját céljára használhatja.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a vásárlást igazoló email kiküldését megelőzően lehetséges.

9. Ingyenes tanulmányok letöltése, hírlevél feliratkozás

Szolgáltató elkötelezett a megfelelő ügyféltájékoztatás mellett. Ezért Ügyfelei részére időnként hasznos információt juttat el hírlevél formában. Ezek tartalmazhatnak tájékoztató jellegű, aktuális információkat tartalmazó eseti reklám tartalmú, valamint akciós ajánlatokat tartalmazó megkereséseket. A szolgáltatások és termékek igénylésével Ügyfél elfogadja, hogy Szolgáltató hírlevelet küldjön részére. A hírlevél hozzáférési opció bármikor törölhető a levélben megtalálható leiratkozás linkre kattintva, valamint Ügyfél adati módosíthatóak ugyancsak a levélben található módosító linkre kattintva.

10. Hozzászólás, vélemény írása

A https://seonavigator.hu honlapon megjelenő blog bejegyzésekhez való hozzászóláshoz nem mindig szükséges regisztráció. A látogatónak a nevét és e-mail címét kell megadnia, a nevét Szolgáltató nyilvánosságra hozza, ezért csak abban az esetben írjon véleményt, ha ezt elfogadja. A közzététel számára megadott név és e-mail cím valódiságáért, valamint a hozzászólás szövegének tartalmáért Szolgáltató nem felelős. Szolgáltató fenntartja magának a jogot olyan hozzászólások eltávolítására, amelyek trágár jellegűek, valamint mások jogait sérti.

A https://www.facebook.com/groups/seonavigator/ és https://www.facebook.com/seonavigator/ honlapon megjelenő kommentek bejegyzésekhez való hozzászóláshoz Facebook regisztráció szükséges. A látogatónak a Facebook-on használt nevét kell megadnia, a nevét Szolgáltató nyilvánosságra hozza, ezért csak abban az esetben írjon véleményt, ha ezt elfogadja. A közzététel számára megadott név valódiságáért, valamint a hozzászólás szövegének tartalmáért Szolgáltató nem felelős. Szolgáltató fenntartja magának a jogot olyan hozzászólások eltávolítására, amelyek trágár jellegűek, valamint mások jogait sérti. A szolgáltató továbbiakban fenntartja a jogot, hogy ezeket a kommenteket felhasználhassa termékei fejlesztéséhez és reklámozásához.

11. Szerzői jogok

A https:// seonavigator.hu webhelyen található tartalom a SIBA Tech Kft. szellemi terméke, ezért szerzői jog védelem alatt áll, amelyet magyar és nemzetközi törvények védnek.

A felhasználó a honlap megtekintésével elfogadja a Szerzői Jogi és Általános Szerződési Feltételeket és önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul.

A szerzői jogokról szóló részletes tájékoztatás https://seonavigator.hu/szerzoi-jogok/ oldalon érhető el.

12. Kártérítési felelősség

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

13. Teljességi záradék

Jelen megállapodás a Feleknek a megállapodás tárgyában létrejött valamennyi feltételét tartalmazza. A jelen megállapodás megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti.

Nem képezik a jelen megállapodás részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

14. Alkalmazandó jog

A jelen megállapodásra a magyar jog, így különösen, de nem kizárólagosan a 2013. évi V. törvény (a Polgári Törvénykönyvről) irányadó, továbbá az ebből eredő jogviták elbírálására a Felek jelen jogválasztása alapján a magyar bíróságok és hatóságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

15. Panaszkezelés

Az ügyfél a szolgáltatással, illetve termék vásárlással kapcsolatos panaszait a következő email címre küldheti: info[@]seonavigator.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

  • Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály – Cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.
  • Csongrád Megyei Békéltető Testület – Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.